NL - FR - EN
 
GESA arbeidsveiligheid en milieu
Linkedin


basisovereenkomst
brandblusmiddelen

Wij zorgen ervoor dat u als werkgever de nodige maatregelen door de omstandigheden aangewezen neemt om:

  • brand te voorkomen
  • ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden
  • in geval van brand:
    • te waarschuwen en alarm te geven
    • de veiligheid van de personen te verzekeren en zo nodig voor ontruiming te zorgen
    • de brandweer te verwittigen

 


 


© GESA | T. +32 479 37 70 27 | info@GESA.bewww.GESA.be