NL - FR - EN
 
GESA arbeidsveiligheid en milieu
Linkedin


Missie en Visie

Missie:

GESA draagt bij om Belgische werkgevers en in het bijzonder kmo’s op een werkbare en betaalbare manier te ondersteunen. Hierbij geloven wij dat een gecombineerde aanpak op vlak van de verschillende welzijnsdomeinen, milieu en facility borg staat voor een efficiënt en resultaat gedreven ondersteuningsmodel.

Ons dienstverlengsmodel is uniek omwille van:

  • Het totaalpakket consultancy en praktische implementatie van de adviezen
  • 24/24 bereikbaarheid
  • Maximale interventietijd van 4u bij problemen
  • Flexibiliteit inzake opdrachtinhoud en tijdsbesteding tijdens de uitvoering van de opdracht

Het resultaat van onze dienstverlening biedt volgende voordelen:

  • Creëren van een veiliger werkomgeving voor de medewerkers van onze opdrachtgevers
  • Garanderen van de conformiteit aan de wetgeving in de mate van wat er met de opdrachtgever is afgesproken
  • Het realiseren van een tijdsbesparing voor de opdrachtgever, zodat deze zich kan focusseren op de uitbouw van zijn eigen bedrijfsactiviteit en organisatie
  • Het realiseren van een kostenbesparing voor de opdrachtgever door het marktvoordeel dat bij de praktische invulling wordt geboden

Visie:

Het is de ambitie van GESA om complexe en kennisintensieve wetgeving te vertalen naar concrete adviezen, en de implementatie ervan te begeleiden.

De bedrijfsleiding heeft zichzelf tot taak gesteld de nodige actieve ondersteuning en leiding te geven om de missie te bewerkstellingen via:

Het regelmatig en open communiceren met de opdrachtgevers in verband met hun noden en behoeften.

Selecteren en inzetten van hoog kwalitatieve medewerkers, hen de nodige middelen ter beschikking te stellen voor opleiding en voorlichting zodat de kwaliteit van de dienstverlening steeds gegarandeerd is.

Het continu zoeken naar mogelijke verbeterpunten van de eigen organisatie en de dienstverlening.

Snel in te spelen op verbetersuggesties van opdrachtgevers.

Onmiddellijk verhelpen van problemen indien die zich zouden voordoen.

Partners, leveranciers en onderaannemers te selecteren op basis van hun prestaties en organisatie. Efficiëntie, kwaliteit en veiligheid spelen hierin een grote rol.

 Uw welzijnsbeleid, onze zorg.

 


© GESA | T. +32 479 37 70 27 | info@GESA.bewww.GESA.be